Ελλάδα πλην Μακεδονίας, Θράκης και Δωδεκανήσων:

Κάτσαρης Ιntertrade A.E.
Αλκιβιάδου 29 - 10439 Αθήνα
Τηλ. : 210 8003570 - Φαξ : 210 8003598
e-mail: katsaris.intertrade@gmail.com

Μακεδονία & Θράκη:
ΟΧΗΜΑ - Π. Αναστασιάδης & Σια E.Ε.

Α είσοδος Kαβαλλαρίου- 57200 Καβαλάρι
Τηλ.:23940 -53020 Φαξ: 23940-53016
e-mail: ochima@otenet.gr

Νομός Δωδεκανήσων & Σάμος:
Π.Γ. Tοδουλάκης

7ο χλμ Ε.Ο Ρόδου-Λίνδου - 85100 Ρόδος
Τηλ.: 22410-70060 - Φαξ: 22410-70058
e-mail: info@proway.gr  www.todoulakis.gr

Κύπρος:
Lubrichem Trading Ltd

Iεροθέου 8
Στρόβολος - 2028 Λευκωσία
Τηλ. +357 22485301
Φαξ: +357 22485294
e-mail: lubrichem@cytanet.com.cy

ΔΙΑΝΟΜΗ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ DupliColor - Federal - Presto - Colormatic

Για όλη την Ελλάδα:
Κάτσαρης Ιntertrade A.E.

Aλκιβιάδου 29- 104 39 Αθήνα
Τηλ. 210 8003570 - Φαξ 210 8003598
e-mail: katsaris.intertrade@gmail.com

Μενού