Προγεμισμένα σπρέι

Προγεμισμένα σπρέι
Φιλτράρισμα κατά
Προγεμισμένα σπρέι
ColorMatic
Κωδικός: 174421
Το κενό περιέχει προωθητικό αέριο και ειδικά πρόσθετα για να γεμιστεί με 100ml υδατοδιαλυτού χρώματος. Ο παρασκευαστής του χρώματος έχει την ευθύνη της τελικής απόχρωσης

Μενού